O Departamento de Emprego do Concello da Estrada informa

 
En relación á apertura de prazo no día de hoxe para a solicitude perante o Servizo Público de Emprego Estatal, da prestación extraordinaria por desemprego das persoas empregadas do fogar, o Concello da Estrada pon á disposición de todas as persoas interesadas, os seus medios técnicos para
a tramitación da mesma.
Os requisitos xerais para acollerese á prestación son haber estado dadas de alta como traballadoras empregadas do fogar antes do estado de alarma, e tras o 14 de marzo estar nalgún destes dous supostos:
– Reducir a súa acitividade total ou parcialmente nun ou varios domicilios
– Haberse quedado sen emprego

Compárteo!

Deja una respuesta