O goberno municipal do PP pasa do galego

No BNG xa perdemos a conta das veces que o goberno municipal atenta contra a nosa lingua. A última foi incorporar nas bases do concurso do proxecto da feira un delirante punto no que na práctica, invalida a nosa lingua para que calquera empresa se relacione coa administración pública, neste caso o concello.

“Todos los concursantes presentarán la documentación, en castellano o en gallego con traducción al castellano”. Esta frase que figura no punto 1.12 das bases mencionadas, conculca o artigo 1.3 da ordenanza de normalización lingüística, aprobada por unanimidade, que di explicitamente que “as actuacións administrativas realizadas en galego no territorio municipal terán plena validez”. A pesar do clara que esta ordenanza, as bases invitan claramente a presentar as ofertas en castelán, ignorando o noso idioma.

Por outra parte, a ordenanza recolle que todas a documentación elaborada polo concello estará nosa lingua. Actas, documentos públicos e contractuais, estudos, proxectos, … calquera documento que elabore o concello ou se elabore no nome do concello ten que estar na nosa lingua, sen embargo, as bases están en castelán e só en castelán.

Desde o BNG instamos ao goberno do PP a tomarse en serio a nosa lingua e a cumprir a ordenanza municipal de normalización lingüística, que tamén contou co voto favorábel do PP. Como dixemos, non é a primeira vez que o PP atenta contra a nosa lingua, a instamos ao goberno municipal a rectificar e a cumprir a lei e a ordenanza municipal, e especialmente a respectar a nosa lingua.

Compárteo!

Deja una respuesta